Activiteiten

INTERNATIONAAL TRANSPORT

ln de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd in transport van compleet- en deelzendingen door de gehele Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Dit geschiedt met een in eigen beheer gehouden wagenpark wat bestaat uit trekker-oplegger combinaties met “tautliner” huifopbouw, hetgeen ons in staat stelt goederen van uiteenlopende aard te vervoeren.
Door relatieve kleinschaligheid, gericht persoonlijk contact met opdrachtgevers, zorgvuldig omgaan met schadegevoelige producten en tijdgebonden leveringen maakt lnternationaal Transport Willem van der Endt CV een betrouwbare transporteur.